phone +48 12 257 12 24 mail_outline produkcja@krak-old.pl

Jakość komponentów metalowych

Jakość naszych produktów jest dla nas priorytetem i dbamy o nią w przebiegu całego procesu produkcyjnego.

Każdy etap procesu produkcyjnego jest realizowany zgodnie z wymagającymi procedurami jakościowymi, które są nieustannie doskonalone. Dział kontroli jakości, jak i dział wdrożeń dba o zgodność z procedurami od oceny wykonalności po produkcję seryjną.

Utrzymaniu najwyższej i powtarzalnej jakości służy wdrożony i cyklicznie certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015. Jesteśmy również systematycznie audytowani przez naszych klientów.

Posiadane certyfikaty:

  • ISO 9001:2015 (KRAK-OLD)

Dział kontroli jakości oprócz standardowego sprzętu pomiarowego wyposażony jest także w przyrządy do specyficznej kontroli produkowanych wyrobów i prowadzi nieustanny monitoring jakości realizowanej produkcji.

Zaplecze laboratoryjne pozwala na niezbędne badania i pomiary. Laboratorium dysponuje sprzętem do kontroli wymiarów, kontroli zagięć i powierzchni, siły, obecne są urządzenia do pomiarów elektrycznych, mikroskop pomiarowy i inne.

Zapewniamy zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) w oparciu o diagramy przepływu, proces FMEA i plany kontroli. W kontroli procesów wykorzystywane są mapy procesu, plany i karty kontroli, a także analizy Cpk pozwalające kontrolować stabilność procesu. Stosujemy dokumentację PPAP. Stosujemy metodologię FMEA procesu, raporty 8D.

W firmie funkcjonuje system ciągłego doskonalenia, w ramach którego cele jakościowe są ustalane i realizowane za pomocą cyklu Deminga / PDCA (Plan-Do-Check-Act), stosowane są zasady 5S, jak również prowadzimy bieżące usprawnianie procesów mające na celu podnoszenie stopnia ich efektywności i niezawodności. Okresowo przeprowadzamy szkolenia pracowników oraz stosujemy wizualizacje problemów jakościowych na stanowiskach pracy. Jesteśmy zorientowani na koncepcję LEAN zarządzania przedsiębiorstwem.

Dbamy o kompletację deklaracji zgodności z RoHS i REACH dla nabywanych materiałów. Wszystkie nasze wyroby są zgodne z dyrektywą RoHS oraz rozporządzeniem REACH.

Obszary działalności
Obszary działalności