phone +48 12 257 12 24 mail_outline produkcja@krak-old.pl

Krążniki, maszyny i urządzenia budowlane

Podstawowym przedmiot działalności spółki KRAK-OLD Zawidów jest produkcja:

  • elementów urządzeń transportowych dla przemysłu wydobywczego i górnictwa (krążniki, rolki do przenośników taśmowych oraz konstrukcje wsporcze do zestawów krążnikowych, zestawy krążnikowe dla górnictwa odkrywkowego);
  • maszyn i urządzeń budowlanych (nożyce, giętarki do prefabrykacji prętów stalowych, mieszarko-betoniarki o pojemności: 150, 250, 350 litrów do wszelkiego rodzaju zapraw mokrych i suchych);
  • urządzeń transportu wewnątrzzakładowego (wózki platformowe, pojemniki samowyładowcze);
  • części zamiennych do powyższych urządzeń;

Ponadto:

  • realizujemy zamówienia na jednostkowe urządzenia i konstrukcje stalowe wg dokumentacji zamawiającego;
  • wykonujemy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, przeróbki plastycznej (gilotyny g=13 mm, prasy 25÷250 Mg, krawędziarki mechaniczne);
  • realizujemy wszelkiego rodzaju roboty ślusarsko-spawalnicze;
  • Udzielamy gwarancji, wystawiamy świadectwa zgodności. Stosujemy materiały atestowane. Załączamy niektóre listy referencyjne i poświadczenia o należytym i terminowym wykonaniu prac.
  • Odbiorcami naszych wyrobów są m.in kopalnie węgla brunatnego i kamiennego, soli , piasków, kamienia, elektrownie, porty morskie i rzeczne, hurtownie, cukrownie, cementownie, elewatory, huty…..

 

 

Obszary działalości
Obszary działalości